Wygłoszona podczas Mszy świętej, kończącej VIII Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii (28.09.2015).

Pełny tekst homilii w portalu wiara.pl

Każdego roku przeżywamy je w pierwszą niedzielę września. Dzień związany jest z obrazem błogosławionej Bronisławy, umieszczonym na ścianie naszej świątyni. Ufundowany przez właściciela dóbr Czarne do budującej się kaplicy miał upamiętnić jego brata Bronisława. Obraz został namalowany w 1957 roku w Warszawie. Był to czas budowy ówczesnej kaplicy. Z obrazem związane było bractwo błogosławionej Bronisławy, założone przez księdza Michała Jerzmanowskiego. Jego szczególnym zadaniem miała być troska o kult Najświętszego Sakramentu. Stąd członkowie bractwa między innymi kupowali świece na ołtarze i do procesji eucharystycznych. Ostatnim członkiem bractwa była ś.p. Anna Lewandowska z Krzewentu.

Z czasem uroczystość ku czci błogosławionej Bronisławy została powiązana z dożynkami parafialnymi. Choć dziś parafia jest mniejsza niż przed laty i coraz mniejsza liczba jej mieszkańców żyje z rolnictwa, zwyczaj trwa. Każde sołectwo przygotowuje wieniec, każda wioska - chleb dożynkowy, którym mieszkańcy - po skończonej uroczystości - dzielą się z gośćmi.

Uroczystość przeżywaliśmy jak zwykle na Mszy świętej o godz. 12:00. W tym roku przewodniczył jej proboszcz parafii. Rozpoczęła się uroczystym wejściem słuzby liturgicznej i delegacji niosących wieńce. Te zostały poświęcone na zakończenie modlitwy powszechnej, po której dprzedstawiciele wiosek przynieśli w procesji z darami chleby dożynkowe. Uroczystośc zakończyła procesja eucharystyczna wokół kościoła.

dozynki2015  dozynki2015  dozynki2015  dozynki2015 

W dniach 22 -27 września, w Filadelfii, odbędzie się Światowe Spotkanie Rodzin. Uczestniczyć w nim będzie także papież Franciszek (26-27 września). Chociaż nie będziemy w Spotkaniu uczestniczyć osobiście, możemy włączyć się w nie duchowo. By tę duchową łącznośc ułatwić poniżej zamieszczamy: modlitwę kongresową, hymn i link do katechezy, skierowanej przede wszystkim do małżonków i rodziców. Katecheza może byc także świetnym materiałem do refleksji i modlitwy dla młodych, przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Ostatnim punktem pielgrzymki papieża Franciszka do Paragwaju było spotkanie z młodzieżą. Ojciec święty zrezygnował z przygotowanego wcześniej przemówienia. (Można je znaleźć tutaj.) Improwizowane przemówienie nawiązywało do usłyszanych świadectw. Relacja z tłumaczeniem na język polski została zarejestrowana przez Telewizję Trwam.