Msza święta Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Trzy dni.

  1. Tajemnica Chrystusa Umęczonego. Na ten dzień składają się dwie celebracje we wspólnocie: Msza święta Wieczerzy Pańskiej i Liturgia Męki Pańskiej. W międzyczasie wierni towarzyszą Jezusowi w Jego modlitwie, pojmaniu, osądzeniu i krzyżowaniu, w prywatnej modlitwie przy tak zwanej ciemnicy.
  2. Tajemnica Chrystusa Pogrzebanego. Ten dzień rozpoczyna się adoracją Pana Jezusa w tak zwanym grobie (poprawna nazwa: kaplica adoracji), a kończy pięć minut przed Wigilią Paschalną. Zasadniczo jest to dzień ciszy. Kościół nie sprawuje liturgii. Wierni gromadzą się w świątyniach na adoracji. W polskiej tradycji nazywało się to niegdyś nawiedzaniem grobu Pańskiego.
  3. Tajemnica Chrystusa Zmartwychwstałego. Liturgi trzecciego dnia rozpoczyna się Wigilią Paschalną (matka wszystkich wigilii), kończy drugimi nieszporami Zmartwychwstania Pańskiego (niedzielny wieczór).

Gdybyśmy chccieli używać poprawnej terminologii, trzeba odpowiednio mówić o pierwszym, drugim i trzecim święcie, odpowiadającym danemu dniu Triduum. Poniedziałek i następne dni, to juz Oktawa Wielkanocy. W liturgii jest jedno czytanie z Nowego Testamentu  i nie odmawia się "Wierzę w Boga".

Poniżej fotorelacja z Mszy świętej Wierzeczy Pańskiej, przygotowana przez Panią Dorotę Pyszkowską.