1. Niedziela Dobrego Pasterza. Liturgia odkrywa przed nami tajemnicę Kościoła – wspólnoty dzieci Bożych, zgromadzonych wokół zmartwychwstałego Pana, troszczącego się o swoją owczarnię. To także Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W okolicznościowym Orędziu papież Franciszek pisze między innymi: „Jesteśmy powołani, aby być stróżami jedni drugich, by tworzyć więzi zgody i dzielenia się, by leczyć rany stworzenia, żeby nie zostało zniszczone jego piękno. Krótko mówiąc, do tego, aby stać się jedną rodziną we wspaniałym wspólnym domu stworzenia, w harmonijnej różnorodności jego elementów. W tym szerokim znaczeniu swoiste „powołanie” mają nie tylko jednostki, ale także narody, wspólnoty i różnego rodzaju stowarzyszenia”.
  2. Dziś siedmioro dzieci przystąpiło do Komunii świętej rocznicowej, dziękując Jezusowi za Jego obecność w sercu. Modlimy się o wytrwanie przez nie w łasce Bożej, a rodzicom dziękujemy za dar ołtarza, jakim jest komplet nowych, kryształowych ampułek.
  3. Trwa maryjny maj. W kościele przed figurą Matki Bożej Fatimskiej, na wioskach przy kapliczkach przydrożnych, modlimy się słowami Litanii Loretańskiej i śpiewamy pieśni ku czci Matki Bożej. W tym roku modlimy się w sposób szczególny o pokój w Ukrainie oraz za tych, którzy musieli uciekać ze swoich domów w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca. Niech ta modlitwa w sposób szczególny wybrzmi w piątek, 13 maja, gdy Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. W tym roku, właśnie w tym dniu, przypada 95 rocznica objawień.
  4. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Zbigniew Chabiński, kawaler z Goli i Angelika Pyszkowska, panna z Krzewentu – zapowiedź pierwsza.
  5. Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka, zachęcam do lektury.