Wróciliśmy do czasu sprzed pandemii. To znaczy wrócły zwyczaje i tradycje parafialne. Także procesja w Niedzielę Palmową.

Stanęliśmy jak zwykle przy figurze Matki Bożej w lesie na Czarnem i uświadomiliśmy sobie, że Wielkiego Tygodnia, że Triduum Paschalnego, nie da sie przeżyć "siedząc". Liturgia zaprasza, byśmy wyruszuly w drogę. Podążali za Jezusem od Betanii, przez Górę Oliwną, Wieczernik, Golgotę, zatrzymali sę nad grobem i wsłuchali w wołanie Jezusa w Otchłani, wreszcie z niewiastami i apostołami pobiegli do pustego grobu. To jest dynamika liturgii i jej piękno.

Zatem ruszyliśmy....

Fotogaleria jak zwykle przygotowana przez panią Dorotę Pyszkowską.